Učitavanje ...

SMS Marketing

Slanje Bulk poruka predstavlja osnovu mobilnog marketinga. Najednostavnije rečeno, Bulk je masovno slanje SMS ili MMS poruka.

 • Najdirektniji, najjednostavniji i najjeftiniji način reklamiranja ili obaveštavanja Vaših proverenih klijenata.
 • Možete da pošaljete na hiljade poruka Vašim klijentima uz samo par klikova mišem po najpovoljnim cenama.
 

Koji su benefiti mobilnog marketinga?

 
 • Budite svuda i uvek sa Vašim kupcem
 • Stvorite osećaj intimne komunikacije
 • Prilagodite marketinški pristup i dugoročno prikupljajte saznanja o ponašanju Vaših kupaca
 • Gradite trajni kvalitet odnosa sa kupcem
 • 80% vremena u toku dana mobilni telefon se nalazi uz svog vlasnika i svako momentalno obrati pažnju na zvuk pristigle SMS poruke
 • Velika verovatnoća da će Vaša poruka biti pročitana odmah, a da će reakcija na nju biti u prvih sat vremena od prijema
 

Isplativost mobilnog marketinga?

 
 • Značajno smanjuje troškove reklamiranja
 • Reklama je uočljiva 99%
 • Reakcija na reklamu se povećava do 60%
 

Dodatne mogućnosti:

 • mogućnost odloženog slanja poruka
 • mogućnost kreiranja naziva pošiljaoca (sendera)
 • izrada izveštaja prema vašim potrebama
 

Osnovni paket za izradu izveštaja podrazumeva sledeće:

 • informacija o broju poslatih poruka za odabrani vremenski period
 • informacija o broju uspešno isporučenih poruka za odabrani vremenski period
 • informacija o stanju svake pojedinačne poruke (isporučena, na čekanju...)
 • informacije o broju telefona na koje je poruka isporučena

Sistem za upravljanje sadržajem Web sajta.

Više informacija

LS CMS

Geografski informacioni sistem prilagođen za jedinice lokalne samouprave.

Više informacija

LS WebGIS

Sistem za kreiranje web formi i web aplikacija

Više informacija

LS Kreator

Learning Management System

Više informacija

LS LMS

Sistem za upravljanje dokumentima.

Više informacija

LS DMS

Slanje reklamnih SMS poruka

Više informacija

SMS Marketing